13.11.2012.

Što bi rek'o Almas: ''Mistični znaci!''

Prvi ozbiljan znak starenja je kad primjetiš da s rajom počinješ dosta priča sa: "A sjećate li se vi kad je...?"